Categories

Soldate vs studente

Gemoedere wat hoog loop veroorsaak van tyd tot tyd gespanne situasies op die kampus. Vandag se studente was egter nog nooit die slagoffers van geweld, soos wat hulle oumas en oupas in 1940 beleef het nie. Dit was midde-in die Tweede Wêreldoorlog en die Pukke was “in...

read more

First sporting hub of Potchefstroom

Today Potchefstroom is undeniably one of the sporting hubs of the country. Due to the internationally regarded High Performance Institute at the North-West University Potchefstroom Campus, international athletes are flocking to train here, mostly during the summer...

read more
Remembering a genocide

Remembering a genocide

The public holiday of 16 June is known as Youth Day, commemorating the death of 60 youths shot by police in 1976. But for the Afrikaners 16 June signifies the day the British forces started the genocide of the Boer nation. On 16 June 1900 Lord Robberts set the...

read more